Podsumowanie roku 2016 w programie Uczymy Trenerów z Doświadczeniem - Klub Trenerow Biznesu

Przejdź do treści

Menu główne:

Z ankiet poszkoleniowych
Podsumowanie programu - rok 2016
    
Klub Trenerów Biznesu istnieje od stycznia 2012 roku. Od początku organizowaliśmy spotkania/warsztaty dla trenerów. Do końca 2016 roku odbyło się ich 26. Od 2014 roku zaczęliśmy również zapraszać trenerów na szkolenia jedno lub dwudniowe niezależnie od cyklicznych warsztatów klubowych. We wrześniu 2016 roku zebraliśmy nasze wieloletnie doświadczenia w postaci programu Uczymy Trenerów z Doświadczeniem. Program tym różni się od poprzednich szkoleń, że jest spójny pod względem grupy docelowej, zasad regulaminowych i oceniania. Od września do grudnia 2016r. Zaprosiliśmy trenerów na 9 różnych szkoleń, 7 z nich zostało zrealizowanych, 2 niestety musieliśmy odwołać z powodu zbyt małej liczby chętnych.

Może 7 szkoleń nie jest ogromną liczbą, możemy jednak pochwalić się jakością naszej wspólnej pracy. Każde szkolenie jest oceniane pod wieloma względami, korzystamy ze skali NPS. Pracujemy z bardzo wymagającą grupą, z doświadczonymi trenerami, którzy doskonale orientują się w meandrach sztuki trenerskiej i mają konkretne oczekiwania wobec prowadzących. Tym bardziej jesteśmy dumni z uzyskiwanych rezultatów.
Jednocześnie mamy świadomość, że nawet najlepszy trener i najciekawsza wiedza nie każdemu się spodoba. Jesteśmy różni, mamy własne oczekiwania i czasem nieodgadnione standardy.

Oto nasze wyniki:
    
Metodologia – przeczytaj a zrozumiesz co widzisz powyżej!
Badanie przeprowadzone zostało z wykorzystaniem skali NPS. Klasyczne pytanie NPS brzmi:
„Na ile jest prawdopodobne, że polecisz usługę/towar/markę/firmę swojemu znajomemu?”
Powyżej pytanie to jest oznaczone kolorem.
Odpowiedzi respondenci udzielają w skali od 0 – zdecydowanie nie polecę do 10 – zdecydowanie polecę. Jest to skala porządkowa.
10 i 9 – Promotorzy, osoby, które same i bez zachęty będą dzielić się pozytywną opinią oraz korzystać z usług/towarów.
8 i 7 – Neutralni, osoby, które zapytane o opinie będą wymieniać zarówno korzyści jak i wady
6 – 0 – Krytycy, osoby, które same i bez zachęty będą dzielić się negatywną opinią
NPS – wartość w postaci punktów procentowych, która pozwala na ocenę kondycji marki/firmy. Pytanie służy do badania satysfakcji klienta, a jego wyniki przekładają się bezpośrednio na kondycję i ekonomię marki/firmy. Z metaanaliz wynika, że jeśli NPS >12,5 marka/firma będzie się rozwijać i coraz lepiej sprzedawać. NPS ujemne zwiastuje upadek. Jednak wartość graniczna zależy od specyfiki tego co badane. Nie dotarliśmy do metaanaliz dla branży szkoleniowej. W ramach dyskusji wśród badaczy doszliśmy do wniosku, że w przypadku szkoleń i konferencji NPS powinien być wyższy niż 12,5. Jest to jednak tylko opinia nie poparta badaniami.  
Ciekawostka: czołówka najlepszych marek amerykańskich osiąga NPS w przedziale 50-70pp Są to takie marki jak: Apple, Harley-Dawidson, Amazon. NPS szkoleń w ramach programu Uczymy Trenerów z Doświadczeniem w 2016r. wyniósł 85pp.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego